Sådan genkender du alvorlige øjensygdomme

Nogle øjensygdomme kræver hurtig handling, hvis man skal undgå at miste synet. Få her et overblik over symptomerne på en række alvorlige øjensygdomme. Husk, at symptomerne kan variere fra person til person, og søg altid øjenlæge, hvis du har mistanke om, at du har en øjensygdom.

Akut grøn stær

Akut grøn stær er en sjælden tilstand, hvor trykket i øjet stiger hurtigt. Dette kan føre til, at man bliver blind i løbet af meget kort tid, og derfor skal akut grøn stær behandles af en øjenlæge med det samme.

Akut grøn stær optræder oftest hos midaldrende og ældre, og kun meget sjældent hos personer under 40 år.

Typiske symptomer på akut grøn stør er:

 • Øjet bliver rødt
 • Man får kraftige smerter i øjet og ofte hovedpine.
 • Man får meget sløret og uskarpt syn .
 • Et forstadie kan regnbuefarvede ringe, når man ser på en lyskilde som for eksempel en elektrisk pære.
 • Der kan være kvalme og opkastninger.

Akut grøn stær opstår nærmest altid kun på det ene øje.

Behandling af akut grøn stær er en hospitalsopgave. Her sænker øjentrykket med flere slags medicin, så synsnerven ikke ødelægges.

Læs mere om akut grøn stær.

Kronisk grøn stær

Modsat akut grøn stær, sker udvikling af kronisk stær gradvist. De fleste har derfor ingen symptomer i flere år, og de får derfor stillet diagnosen, fordi de alligevel er til øjenlægen i forbindelse med en rutinemæssig øjenundersøgelse. Man får først symptomer,  når synsnerven er meget beskadiget, og på dette tidspunkt er det typisk svært at forhindre sygdomme i at blive værre.

Kronisk grå stær rammer oftest folk over 40 år, og risikoen stiger med alderen. Grøn stær kan være arvelig, hvorfor man anbefaler at man personer over 30 år undersøges rutinemæssigt hos øjenlægen, hvis deres forældre, bedsteforældre eller søskende har grøn stær.

Symptomer på kronisk grøn stær er:

 • Oftest ingen. Man opdager sjældent selv at ens synsfelt er indskrænket før sygdommmen er meget fremskreden- og man kan ikke teste sit eget synsfelt med hånden, det skal foretages på et specielt apparat hos øjenlægen.

Behandlingen består i at sænke øjentrykket til et niveau, som synsnerven kan tåle. Dette kan blive gjort ved hjælp af:

 • Medicinsk behandling i form af øjendråber og i sjældne tilfælde også af tabletter.
 • Laserbehandling
 • I sjældne til fælde hvor øjendråber ikke er nok kan kirurgi komme på tale.

Behandlingen kan ikke helbrede de skader i synsfeltet, der er sket, men skal modvirke yderligere skader og bevare det syn, man har, når man får diagnosen.

Læs mere om kronisk grøn stær

Regnbuehindebetændelse

På trods af navnet er der sjældent tale om betændelse i ordets normale betydning, for tilstanden opstår sjældent på grund af udefrakommende virus eller bakterier. Derimod får man som regel regnbuehindebetændelse, fordi immunsystemet pludselig begynder at reagere mod ens eget væv. Betændelse i regnbuehinden kan optræde i alle aldre, men forekommer oftest hos yngre voksne mellem 20-40 år.

Symptomerne opstår, fordi betændelsesceller siver ud i øjenvæsken, og de typiske symptomer på betændelse i regnbuehinden er:

 • Rødt øje
 • Tiltagende smerter i øjet
 • Øjet generes af lys (lysskyhed)

Hvis man får symptomer på betændelse i regnbuehinden, skal man henvende sig akut til en øjenlæge, da man ellers risikerer, at regnbuehinden klistrer sammen med linsen eller hornhinden.

Regnbuehindebetændelse behandles med:

 • Øjendråber med binyrebarkhormon. I sjældne tilfælde behandles med tabletter eller indsprøjtninger omkring øjet eller i øjet.

Læs mere om regnbuehindebetændelse

Hornhindebetændelse

Hornhindebetændelse opstår oftest, hvis man har beskadiget øjets normale beskyttende overflade i forbindelse med brug af kontaktlinser. Herefter kan bakterier eller i sjældne tilfælde også svampe eller parasitter trænge ind i hornhinden og udløse betændelse. Også forskellige virus kan give hornhindebetændelse.

Symptomerne er:

 • Smerter i øjet.
 • Rødt øje
 • Lysoverfølsomhed.
 • Evt. nedsat syn

Hornhindebetændelse kan være  en meget alvorlig øjensygdom, der kan medføre, at man får varigt nedsat syn. Tilstanden skal udelukkes eller behandles akut!

Hornhindebetændelse behandles med øjendråber eller –salver.

Læs mere om hornhindebetændelse.

Nethindeløsning

Hvis nethinden i øjet løsner sig, mister man synet svarende til det område af nethinden, som løsnes. Nethindeløsning er sjælden, idet der årligt kun er 1 ud af ca. 10.000 personer, der får sygdommen.  Nethindeløsning rammer hyppigst ældre og nærsynede personer men kan i princippet ramme alle.

Ved mistanke om nethindeløsning skal man søge læge akut.

Symptomerne er:

 • oplevelse af en sort uigennemsigtig skygge for en del af synsfeltet
 • Pludseligt opstået sløring af synet/pludselig blindhed

Nethindeløsninger giver ikke smerter.

Nethindeløsning skal opdages og behandles akut, jo længere tid der går, desto større risiko for varige men. Ubehandlet medfører nethindeløsning oftest blindhed.

Nethindeløsning behandles med operation, hvor nethinden sættes på plads igen.

Læs mere om nethindeløsning

Aldersrelateret maculadegeneration (AMD)

AMD blev tidligere kaldt “aldersforkalkning”, men det er et misvisende navn, for tilstanden har ikke noget med forkalkning at gøre. Sygdommen ses fra 55-års alderen, og hyppigheden stiger med alderen. 12 procent af befolkningen på over 60 år har symptomgivende AMD.

Man skelner mellem tør AMD og våd AMD:

Tør AMD (udgør ca. 85 procent af tilfældene). Tør AMD udvikles langsomt, over flere år, og er derfor ikke en akut øjensygdom. hvor nethindens celler går til grunde Symptomerne på tør AMD er variende grader af nedsat centralsyn.

Våd AMD (udgør ca. 15 procent. af tilfældene). Våd AMD sker typisk som en videreudvikling af den tørre form for, men kan også dukke op uden forudgående symptomer – ofte i løbet  dage til få uger. Her sker der væskehævelse i nethinden. Symptomer på våd AMD er nedsat syn; eventuelt en ”plamage” centralt i synet og formforvrængninger, som for eksempel lige linjer der bugter.

Våd AMD kan behandles, og man bør ses af en øjenlæge indenfor få hverdage, så diagnosen kan udelukkes eller konstateres med indsprøjtninger direkte ind i øjets indre af et stof, der hæmmer væksten af de nye utætte blodkar. Dette foregår på udvalgte hospitaler.

Læs mere om AMD