Billede_synsproblemer hos større børn

Synsproblemer hos større børn

Små børn kan ikke selv fortælle, at der er problemer med synet, men fra skolealderen vil barnet kunne fortælle, hvis der er problemer. Her er de typiske symptomer, som du bør være opmærksom på.

Læsevanskeligheder

Læsevanskeligheder kan skyldes synsproblemer, men kan også skyldes nedsat koncentrationsevne, ordblindhed eller andet. Det er vigtigt at skelne mellem børn, der skal lære at læse og børn, der har lært at læse.

Synet bør undersøges hos børn, der har knækket læsekoden, men som klager over udtrætning, øjensvie, øjensmerter eller øjenkløe ved læsning. For at kunne læse skal øjnene zoome ind og stille skarpt (dette kaldes akkommodation). Børn, der er langsynede, men ikke bruger briller, skal akkommodere mere end andre børn og vil derfor ofte have svært ved at læse i længere tid ad gangen.

Nærsynede børn læser som regel uden problemer, men de kan have svært ved at se, hvad der står på tavlen.

For at lave en ordentlig brilleudmåling skal akkommodationen afslappes ved hjælp af øjendråber, der kun må gives hos øjenlægen. Det kan derfor være en god ide, at barnet bliver undersøgt hos øjenlægen, hvis det klager over besvær både med læsning og andet nærarbejde (brug af tablets eller telefoner).

Hovedpine

Hovedpine kan skyldes meget andet end synsbesvær, eksempelvis manglende søvn, men hvis teenageren klager over hovedpine efter længere tids læsning, computerspil eller lignende, kan det være en god ide at få synet undersøgt, særligt hvis teenageren også klager over nedsat syn.

Læs mere:

Sådan udvikler barnets syn sig

Undersøgelser af dit barns syn

Synsproblemer hos små børn

Briller til børn

Synstest af børn

Annonce: Book en synstest